Attached files

file filename
EXCEL - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCFinancial_Report.xls
10-K - FORM 10-K - APRECIA INCacia_10k.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR6.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR8.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR9.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR7.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR2.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR3.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR1.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR36.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR30.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR33.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR32.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR22.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR24.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR28.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR17.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR31.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR35.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR37.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR25.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR29.htm
EX-32.1 - CERTIFICATION - APRECIA INCacia_ex321.htm
EX-31.1 - CERTIFICATION - APRECIA INCacia_ex311.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR5.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR4.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR19.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR14.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR15.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR10.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR13.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR20.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR23.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR26.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR12.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR21.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR11.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR16.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR18.htm
XML - IDEA: XBRL DOCUMENT - APRECIA INCR34.htm
v2.4.0.6
Convertible Debentures (Details) (USD $)
Jun. 30, 2012
Jun. 30, 2011
Notes to Financial Statements    
Convertible debentures $ 515,466 $ 515,466
Accrued interest 450,780 357,764
Accrued liquidated damages 106,667 106,667
Accrued interest on liquidated damages $ 107,698 $ 88,450